کتابسرای پدرام
سبد خرید

شرایط و روند بازگشت کالا

**شرایط و روند بازگشت وجه و کالا**

1 - کتابسرای پدرام تضمین می کند که چنانچه کالاهای مشاوره داده شده ی این مجموعه به هر دلیلی مورد تایید خریدار نبود تا 7 روز مرجوعی آنها را پذیرفته و وجه واریز شده را بلافاصله پس از دریافت کالا مسترد نماید.

2 - کالاهایی که خریدار خودش از داخل سایت انتخاب می کند و اقدام به خرید می نماید صرفا تا قبل از ارسال توسط شرکت حمل و نقل قابلیت انصراف و مرجوعی دارد و این حالت نیز کتابسرای پدرام بلافاصله و در اولین روز کاری پس از درخواست انصراف خریدار وجه واریز شده را به حساب وی مستردد می کند.

3 - کلیه کالاها قبل از ارسال چک شده و به بهترین نحو بسته بندی می شوند با این وجود چنانچه کالاهای ارسال شده دارای نقص باشند و بخشی از جلد و یا صفحات داخلی کتاب مخدوش باشد، کتاب به رایگان مسترد خواهد شد.
Whatsapp