سبد خرید شما خالی است!

نظرسنجی
به نظر شما كتاب هاي جمع بندي كنكور كدام ناشر بهتر هستند؟
اندیشه ها
رهگیری سفارش
کد سفارش خود را وارد نمایید

پست الکترونیک

ادامه
جديدترين کالاها

كتابسراي پدرام فروشگاه اينترنتي فروش كتاب كنكور و غيره خريد آنلاين كتاب pedrambook.com

فال حافظ روزانه
حـسـرت لـب شـیـریـن
/شـراب و عـیـش نـهـان چـیـسـت كار بـی بنــیـاد/ /زدیــم بـــر صـــف رنـــدان و هـــر چـــه بـــادا بــاد/ /گـــره ز دل بــگــشـــا و از ســپـــهــر یـــاد مــكــن/ /كه فـكـر هـیـچ مـهـنـدس چـنـیــن گــره نـگـشـاد/ /خود را به شدت درگیر مسائل دنیوی كرده ای . فكر می كنی قادری تمام مشكلات زندگی را به تنهایـی حل كنی ؟ این فكـری اسـت باطل . دنیا به هیچ كس وفـا نكرده پس از دنیـا و روزگار شكایـت مكن . در موقعیت فعلی خـودت خوشبختی را جستـجـو كن . كثـرت مال و منـال خوشبختی نیست. به خود بیا و به سعادت واقعی برس . اگر در سر راهت به سفری كه قصد آن را داری مشكلاتی پیش آمده علت این است كه در حال حاضر سفر برای تو صلاح نیست .

Copyright 2002-2014 www.pedrambook.ir . All rights reserved