کتابسرای پدرام
سبد خرید

مدت زمان اعتبار قیمت ها

**مدت زمان اعتبار قیمت ها**

با توجه به ماهیت کالاهای کتابسرای پدرام که اغلب کتاب می باشد کلیه قیمت های درج شده داخل کتاب ها تا زمانی که کتاب موجود باشد معتبر می باشد بعضی از کتاب ها که در یک زمان دو قیمت از آن موجود باشد هر یک با قیمت مندرج در آن به فروش می رسد (مثال: کتاب چشمهایش از بزرگ علوی چاپ 20 قیمت 300000 ریال و چاپ 22 قیمت 340000 ریال) و این قیمت ها تا زمانی که ناشر کتاب در چاپ بعدی خود قیمت را تغییر ندهد بر روی سایت معتبر خواهد بود و پس از آن با قیمت جدید عرضه می شود.