کتابسرای پدرام
سبد خرید

مالیات و هزینه های ارسال

**مالیات و هزینه های ارسال**

1 - هزینه های ارسال کالا طبق تعرفه های قانونی شرکت حمل کننده محاسبه شده و بسته به وزن و آدرس سفارش دهنده متغیر می باشد و با توجه به اینکه هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده است قبل از ثبت نهایی و پرداخت وجه در فرآیند تکمیل خرید قابل رویت و انتخاب می باشد.

(معافیت مالیاتی)

 طبق قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات (بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده)، کالاهای کتابسرای پدرام مشمول مالیات نمی باشند.