کتابسرای پدرام
سبد خرید

خدمات پس از فروش

**خدمات پس از فرش**

با توجه به کالاهای عرضه شده در سایت کتابسرای پدرام که اکثرا کتاب می باشد خدمات پس از فروش کتابسرای پدرام صرفا در خصوص مشاوره و راهنمایی برای استفاده و یا سایر اطلاعات در حوضه کتاب خریداری شده می باشد. در خصوص سایر کالاها (نرم افزارها و یا کالاهای کمک آموزشی) خدمات پس از فروش به عهده تولیدکننده کالا می باشد.